Download GLASSEROVA teorija izbora u interpersonalnoj komunikaciji.pdf PDF

TitleGLASSEROVA teorija izbora u interpersonalnoj komunikaciji.pdf
File Size861.3 KB
Total Pages58
Document Text Contents
Page 1

SVEUČILIŠTE SJEVER
SVEUČILIŠNI CENTAR

VARAŽDIN
DIPLOMSKI RAD br. 4/OSJ/2015

GLASSEROVA

TEORIJA IZBORA U

INTERPERSONALNOJ

KOMUNIKACIJI

Krešimir Dabo

Page 2

2


SVEUČILIŠTE SJEVER
SVEUČILIŠNI CENTAR VARAŽDIN

DIPLOMSKI STUDIJ ODNOSA S JAVNOSTIMA


DIPLOMSKI RAD br. 4/OSJ/2015

GLASSEROVA

TEORIJA IZBORA U

INTERPERSONALNOJ

KOMUNIKACIJI

Student: Mentor:
Krešimir Dabo, 0203/336D prof.dr.sc. Ljubica Bakić-Tomić

Varaždin, ožujak 2015.

Page 29

29


4. Problematičan odnos je uvijek dio našeg sadašnjeg života.

5. Ono što se dogodilo u prošlosti potpuno je povezano s onim što smo mi

danas. No, svoje osnovne potrebe možemo zadovoljiti samo danas,

upravo sada i možemo planirati kako da ih nastavimo zadovoljavati u

budućnosti.

6. Svoje potrebe možemo zadovoljiti jedino zadovoljavajući slike koje

imamo u svom svijetu kvalitete.

7. Sve što činimo jest ponašanje (djelovanje).

8. Svako naše ponašanje je cjelokupno i sastoji se od četiri komponente:

aktivnosti, mišljenja, osjećanja i fiziologije.

9. Svako cjelokupno ponašanje je izabrano, no neposrednu kontrolu imamo

samo nad komponentama aktivnosti i mišljenja. Svoja osjećanja i

fiziologiju možemo neizravno kontrolirati kroz ono što izaberemo činiti i

misliti.

10. Svako cjelokupno ponašanje opisano je u glagolima i nazvano prema

najprepoznatljivijem dijelu.3.3 REALITETNA TERAPIJARealitetna terapija je metoda savjetovanja koju je dr. Glasser podučavao od 1965.

godine. Utemeljena je na Teoriji izbora, a njezina uspješna primjena, između ostalog,

ovisi i o tome koliko je savjetovatelj dobro poznaje i primjenjuje.Poučavanje klijenta Teoriji izbora temelj je Realitetne terapije. Kako su

nezadovoljavajući odnosi ili nepostojanje veze s ljudima koje trebamo izvor gotovo

svih ljudskih teškoća, cilj Realitetne terapije jest pomoći osobama u stvaranju ili

održavanju tih veza. Način na koji se savjetovatelj/učitelj povezuje s osobom s kojom

radi, može ta osoba koristiti kao model za stvaranje novih odnosa ili za ponovno

uspostavljanje veza s ljudima koji su joj potrebni.Kako bi stvorio kvalitetan odnos koji je preduvjet za uspjeh Realitetne terapije,

savjetovatelj, učitelj ili voditelj će:

- Izbjegavati rasprave o prošlosti i usredotočiti se na sadašnjost jer su svi

ljudski problemi prouzročeni nezadovoljavajućim sadašnjim odnosima.

Page 30

30
- Koliko god je moguće izbjegavati rasprave o simptomima i prigovorima jer

su oni način na koji klijent izabire pravdati nezadovoljavajuće odnose.- Razumijeti pojam cjelokupnog ponašanja, što znači usredotočiti se na ono što

klijent može izravno učiniti ili misliti. Manje će vremena provesti

razgovarajući o onome što klijenti ne mogu izravno učiniti, a izravno ne

mogu promijeniti svoja osjećanja i fiziologiju. Osjećanja i fiziologija mogu se

promijeniti samo ako se promjene aktivnosti i mišljenje.

- Neće koristiti kritiziranje, okrivljavanje i/ili prigovaranje te će poučavati one

koje savjetuje da čine isto. Na taj način uče izbjegavati štetna ponašanja

izvanjske kontrole koja uništavaju odnose.- Bez prosuđivanja i prisiljavanja ohrabrivati ljude da sami prosuđuju sve što

čine pomoću aksioma teorije izbora: Približava li me to što činim ljudima

koje trebam? Ako ih ponašanja koje biraju ne zbližavaju s ljudima,

savjetovatelj im pomaže naći nova ponašanja koja vode boljoj povezanosti.- Poučavati klijente da im izgovori, opravdani ili neopravdani, izravno

onemogućuju povezanost s ljudima koje trebaju.- Usmjeriti se na specifičnosti. Što je moguće prije otkriti tko su osobe s kojima

klijent gubi povezanost i raditi na tome da mu pomogne izabrati ponašanja

kojima se može ponovno povezati. Ako su potpuno izgubili poveznost,

usmjeriti se na traženje moguće nove veze.- Pomoći im u izradi specifičnih, ostvarivih planova kako bi se ponovno

povezali s osobama koje trebaju, a zatim pratiti izvršenje planova pomažući

im u prosudbi napretka. Savjetovatelji mogu perdlagati i planove iz osobnog

iskustva, ali nikako slati poruku da postoji samo jedan plan. Na klijentu je da

prihvati, promijeni ili odbije plan.- Biti strpljiv i podržati klijenta, ali se prvenstveno usmjeriti na uzrok teškoće –

nepoveznost. Klijenti koji su dugo vremena bili nepovezani otkrit će da nije

lako ponovno se povezati. Često su toliko zabavljeni simptomom koji izabiru

Page 57

27


Prilog I

Suglasnost za sudjelovanjem u intervjuu, potvrda o povjerljivosti


SUGLASNOST ZA SUDJELOVANJEM U INTERVJUU

U sklopu izrade diplomskog rada na Sveučilištu Sjever, 104. brigade 3, 42 000 Varaždin, pod

nazivom Glasserova Teorija izbora u interpersonalnoj komunikaciji provodi se istraživanje
kojemu je cilj steći uvid u komunikacijske navike i obrasce u partnerskim odnosima, a

sukladno načelima Teorije izbora Williama Glassera.

Podaci će se prikupljati u sklopu razgovora (intervjua) sa svakim partnerom posebno, u

trajanju od najviše 60 minuta. Razgovor će biti snimljen, doslovno prepisan, prema potrebi

nadopunjen te vraćen na autorizaciju.

Dobiveni podaci koristit će se kao skupni rezultati koji će govoriti o interpersonalnoj

komunikaciji u partnerskim odnosima, a nikako o Vama kao pojedincu. Na taj način, svakom

sudioniku istraživanja jamči se anonimnost i privatnost. Ime i prezime te ostali podaci koji

govore o identitetu isputanika bit će poznati samo autoru istraživanja, a u prikazu rezultata

neće se korisititi.

Nakon pročitanih i pojašnjenih informacija o istraživanju, ja

________________________ (ime i prezime) svojim potpisom potvrđujem da razumijem
svrhu i način provođenja istraživanja te pristajem sudjelovati u istraživanju.

Također, pristajem na snimanje razgovora, prijepis snimljenoga te prihvaćam

autorizirati tekst razgovora.

Potpis:

Page 58

27


Prilog II Predložak za polustrukturirani intervju

O KOMUNIKACIJI I ODNOSU- Što za Vas znači dobar odnos?
- Kako on izgleda?
- Što je za vas u takvom odnosu najvažnije?
- Što po Vama podrazumijeva dobra komunikacija?
- Kako komunikacija utječe na partnerski odnos i koliko je važna prema Vama?
- Kako izgleda pregovaranje o razlikama u vašem partnerskom odnosu iz Vaše

perspektive?PET OSNOVNIH POTREBAIspitaniku se, nakon objašnjenja o osnovnim potrebama (preživljavanje, ljubav i pripadanje,

sloboda, zabava i moć) daje da gradira svoje potrebe na ljestvici od jedan do pet, a onda da to

učini i za partnera te objasni svoje potrebe i da objasni kako doživljava partnerove potrebe.SVIJET KVALITETE I SLIČICE- Koliko su slični interesi Vas i Vašeg partnera iz Vaše perspektive?
- Koji su to ljudi s kojima Vi najviše volite provoditi vrijeme?
- Koje su to stvari koje Vas vesele?
- Do kakvih stavova i načela u životu držite?
- Ima li u tome što ste rekli sličnosti s partnerovim svijetom kvalitete i u čemu?
- Kako komunicirate oko razlika i što činite vezano uz to?
- Jeste li s time ok?SKRBNE I UBOJITE NAVIKEPredstaviti koje su to skrbne, a koje ubojite navike.

- Molim Vas da navedete barem dvije situacije iz svakodnevnog života u kojima
koristite skrbne i najmanje dva primjera kada koristite ubojite namjere.

- Kako izgleda komunikacija s partnerom nakon skrbnih navika, a kako nakon ubojitih?
Dva primjera.

- Da ste u situacijama u kojima ste koristili ubojite namjere zamjenili ih sa skrbnim,
kako bi mogao izgledati nastavak razgovora?PONAŠANJE- Pokušavate li utjecati na ponašanje svog partnera?
- Na koji način, što činite?
- Koliko su ti pokušaji učinkoviti?
- Stvara li Vam neuspjeh u tome frustraciju?
- Ako da, što činite?

Similer Documents