Download Gaj Julije Cezar PDF

TitleGaj Julije Cezar
File Size176.0 KB
Total Pages2
Document Text Contents
Page 1

Gaj Julije Cezar veliki car i imperator koji je stvorio slavni Stari Rim i

moderni kalendar
Dr Ahmed TuzlićKocka je bačena, dodjoh videh i pobedih da bi prešao Rubikon

Gaj Julije Cezar, prema opštem mišljenju najveća ličnost u istoriji rimskoga naroda, i jedan od

najgenijalnijih ljudi što ih je dao ljudski rod, potiče od plemena Julijevaca, koje, opet prema rimskoj

tradiciji, vodi porijeklo od Jula, sina trojanskoga junaka Eneje. Kako je Eneja bio sin Anhiza i

boginje Venere, to je kod Rimljana bila i ukorijenjena tradicija da u krvi roda Julijeva, pa prema

tome i u krvi Cezarevoj, ima neke božanske primjese.

Takva okolnost i tradicija je i rukovodila najvećeg rimskog epskog pjesnika Vergilija da pišući

Eneidu, i uzdižući do zvijezda svoga savremenika cara Augusta, indirektno ukaže i na njegova

prethodnika Cezara, koji je utro puteve Rimskoj imperiji. Nekoliko godina docnije, i drugi

velikirimski pjesnik Ovidije počeo je svoje poznato djelo Metamorfoze stvaranjem svijeta, odnosno

haosom, a završio pretvaranjem Julija Cezara u zvijezdu te je na taj način carsku kuću uzdigao do

nebesa.

Cezar je rođen u Rimu godine 101, a prema nekim verzijama 100. god. stare ere. U 16. godini

izgubio je oca Julija Cezara. Prvo vaspitanje je stekao kod svoje umne i obrazovane majke Aurelije,

a zatim kod retora Marka Antonija.

Politikom se počeo baviti veoma rano. Kako mu je vođa narodne stranke Marije bio tetak, a Cezar je

pored toga bio prvi put oženjen Kornelijom, kćerkom narodnog prvaka Lucija Kornelija Cine, to se i

Cezar prikloni narodnoj stranci i na taj način dođe u sukob sa vođom optimata Lucijem Kornelijem

Sulom pa pobježe iz Rima. Sula ra je, doduše, docnije, na zauzimanje prijatelja, pomilovao. Ali on je

već tada uočio sve Cezareve političke kvalitete i ambicije pa je pred istim prijateljima govorio da se

u Cezaru krije više Marija.

Bojeći se ipak Suline osvete Cezar krenu u Malu Aziju i tu se pokaza kao odličan vojnik. Prilikom

opsade grada Mitilene on dobi i prvo odlikovanje — Građanski vijenac — (Corona civica).

Da bi se usavršio u govorništvu, Cezar krene godine 76. na ostrvo Rod kod tada čuvenog učitelja

govorništva Apolonija Molona iz Alabande i tu se zadrža godinu dana. Tom prilikom zarobe ga

http://www.bastabalkana.com/wp-content/uploads/2012/04/Gaj-Julije-Cezar-rimski-car-imperator-crte%C5%BE-rimskog-vojnika-Gaius-Julius-Caesar.jpg

Similer Documents