Download franck marketinški plan(novo) PDF

Titlefranck marketinški plan(novo)
File Size232.4 KB
Total Pages24
Table of Contents
              SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
IZVRŠNI SAŽETAK
ANALIZA SITUACIJE
	2.1 . Tržišni sažetak
	2.2. SWOT
	2.3. Analiza konkurencije
	2.4 Ponuda proizvoda
	2.5 Ključ uspjeha
	2.6 Kritična pitanja
MARKETINŠKE STRATEGIJE
	3.1. Ciljevi
	3.2. Ciljno tržište
	3.3. Pozicioniranje
	3.4. Strategije
		3.4.1. Proizvod
		3.4.2. Cijena
		3.4.3. Marketinška komunikacija
		3.4.3. Distribucija
	3.5. Marketinški miks
	3.6. Marketinško istraživanje
FINANCIJE
KONTROLA
	5.1.Marketinška organizacija
	5.2.Pričuvno planiranje
            
Document Text Contents
Page 2

Sadržaj

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ........................................................................................ 1

IZVRŠNI SAŽETAK ................................................................................................... 3

ANALIZA SITUACIJE .................................................................................................. 5

2.1 . Tržišni sažetak ............................................................................................ 5

2.2. SWOT ........................................................................................................... 7

2.3. Analiza konkurencije ..................................................................................... 8

2.4 Ponuda proizvoda ......................................................................................... 10

2.5 Ključ uspjeha ................................................................................................ 11

2.6 Kritična pitanja ............................................................................................. 11

MARKETINŠKE STRATEGIJE .................................................................................... 12

3.1. Ciljevi .......................................................................................................... 12

3.2. Ciljno tržište ................................................................................................ 13

3.3. Pozicioniranje .............................................................................................. 14

3.4. Strategije ................................................................................................... 15

3.4.1. Proizvod ................................................................................................ 15

3.4.2. Cijena ................................................................................................... 15

3.4.3. Marketinška komunikacija ..................................................................... 16

3.4.3. Distribucija ............................................................................................ 16

3.5. Marketinški miks ........................................................................................ 17

3.6. Marketinško istraživanje .............................................................................. 18

FINANCIJE .............................................................................................................. 19

KONTROLA ............................................................................................................ 21

5.1.Marketinška organizacija .............................................................................. 21

5.2.Pričuvno planiranje ...................................................................................... 22

Page 13

13

• Na domaćem tržištu želimo ostvariti rast udjela Jubilarne kave

od 3 do 4 %, trenutno oko polovina hrvatskog stanovništva pije neku

vrstu Franck kave pa smatramo da je moguće povećati prodaju

Jubilarne kave u Hrvatskoj.

• Zbog uvjeta na tržištu želimo povećati potrošnju postojećih

potrošača, u Hrvatskoj i inozemstvu, koji su lojalni našoj marki

proizvoda Jubilarne Franck kave za 5 %. Te privući nove potrošače koji

konzumiraju kavu naših najvećih konkurenata, to možemo ostvariti

horizontalnom integracijom sa još nekim od manjih konkurenata.

• Kako bismo ostvarili veću potrošnju naših postojećih potrošača

organizirat ćemo nagradnu igru u trajanju od 1. lipnja do 31.

kolovoza..

• Također, oglašavat ćemo se putem televizijskih oglasa, časopisa

I interneta u skladu s mogućnostima budžeta, kako bismo podsjetili

potrošače na kvalitetu naše kave i što više učvrstili njihovu lojalnost

našim proizvodima.

• Na ta dva posljednja načina želimo povećati razinu

prepoznatljivosti naših proizvoda kod potrošača i poticati usmenu

predaju kako bismo i na taj način privukli neke nove potrošače.

Privlačenjem novih potrošača želimo postići prethodno navedeni

očekivani rast udjela na tržištu.

3.2. Ciljno tržište
Segmenti tržišta na koje se fokusira naše poduzeće sa proizvodom

Franck Jubilarna kava, jesu svi iznad 15 godina.

Prvi segment tržišta na koji se fokusiramo jest naše domaće, Hrvatsko

tržište. Prema istraživanjima koja su provedena, "gotovo 80 % odraslih

građana Republike Hrvatske uživa u ispijanju kava barem jednom dnevno,

manje njih pije kavu više od dva puta dnevno a vrlo mali broj konzumenata

ne pije kavu redovito."13 Zbog tih činjenica, ovaj nam je ciljni segment jedan

od najvažnijih.

13 http://www.privredni.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=2555&Itemid=2,
Preuzeto 28.11.2011.

Similer Documents