Download Fii in Forma PDF

TitleFii in Forma
File Size1.3 MB
Total Pages17
Document Text Contents
Page 2

Cuprins

Partea întâi: Dinamica implicării totale
11

Capitolul 1

Implicarea totală: energia, nu timpul,

este cea mai preţioasă resursă a noastră

13

Capitolul 2

Viaţa lipsită de angajament a lui Roger B.

32

Capitolul 3

Pulsul performanţei de înaltă clasă:

echilibrarea stresului şi refacerea

42

Capitolul 4

Energia fi zică: întreţinerea focului

65

Capitolul 5

Energia emoţională: transformă

ameninţarea în provocare

93

Capitolul 6

Energia mentală: concentrarea

adecvată şi optimismul realist

117

Capitolul 7

Energia spirituală: cel care are un motiv să trăiască

136

Page 8

Fii în formă!16

Dacă te-ai trezi mâine dimineaţă cu o energie mult mai pozitivă

şi mai bine direcţionată, pe care să o investeşti la locul de muncă

sau în familia ta, cât de mult ţi s-ar schimba viaţa în bine? Ca

lider şi manager, cât de mult ar conta să aduci mai multă energie

pozitivă şi pasiune la locul de muncă? Dacă cei pe care îi conduci

ar avea mai multă energie pozitivă, cât de mult s-ar îmbunătăţi

relaţiile dintre ei şi calitatea serviciilor oferite cli enţilor?

Liderii sunt cei care au grijă de energia organizaţională – în

companii, fi rme şi chiar în familii. Ei îi inspiră sau îi demorali-

zează pe ceilalţi, în primul rând prin modul în care îşi gestionează

propria energie şi, în al doilea rând, prin măsura în care pot

mobiliza, concentra, investi şi reînnoi energia colectivă a celor pe

care îi conduc. Gestionarea corespunzătoare a energiei, la nivel

individual şi organizaţional, înlesneşte ceea ce numim implicare

totală.

Ca să fi m implicaţi pe deplin, trebuie să dispunem de energie

fi zică, să fi m conectaţi la nivel emoţional, concentraţi la nivel

mental şi aliniaţi spiritual la scopul de dincolo de interesul

personal imediat. Implicarea totală începe cu faptul că te simţi

mult mai determinat să te duci la serviciu dimineaţa, eşti la fel de

fericit să te întorci acasă seara, fi ind capabil să stabileşti o serie de

graniţe foarte clare între cele două laturi. Înseamnă să fi i capabil

să te implici în misiunea pe care o ai, indiferent că este vorba

despre o provocare creativă la serviciu, despre conducerea unui

grup de oameni care iau parte la un proiect, despre timpul pe-

trecut alături de cei dragi sau pur şi simplu despre distracţie.

Implicarea totală presupune o schimbare fundamentală a modu-

lui în care ne trăim viaţa.

Mai puţin de 30% dintre angajaţii din SUA sunt implicaţi pe

deplin în problemele de serviciu, conform unor date colectate de

organizaţia Gallup la începutul anului 2001. 55% dintre ei nu

sunt implicaţi. Alţi 19% sunt „neimplicaţi în mod activ“, în-

semnând nu că nu sunt fericiţi la locul de muncă, ci că împărtăşesc

în mod regulat aceste sentimente cu ceilalţi colegi. Costurile unei

Page 9

Dinamica implicării totale 17

echipe lipsite de angajament se ridică la mii de miliarde de dolari.

În plus, cu cât aceşti angajaţi rămân mai mult într-o companie, cu

atât implicarea scade mai mult. Gallup a descoperit că după şase

luni petrecute într-o fi rmă, doar 38% îşi păstrează implicarea.

După trei ani, cifra scade la 22%. Gândeşte-te la propria ta viaţă.

Cât de implicat eşti la serviciu? Dar colegii tăi sau cei cu care lu-

crezi?

În timpul ultimului deceniu, am devenit din ce în ce mai

deranjaţi de nenumăratele moduri în care clienţii noştri îşi ri-

sipesc sau îşi folosesc în mod greşit energia. Aici sunt incluse

obiceiurile referitoare la alimentaţia necorespunzătoare sau

faptul că nu reuşesc să încerce să se refacă după perioade mai

difi cile. Lecţiile pe care ne străduim să le promovăm în această

carte s-au dovedit a fi extrem de utile în gestionarea propriilor

vieţi şi în conducerea propriilor companii. Atunci când urmăm

principiile de gestionare a energiei şi procesul de schimbare pe

care ţi-l vom împărtăşi în aceste pagini, vom descoperi că suntem

mult mai efi cienţi, atât la nivel personal, cât şi profesional, în

propriile noastre acţiuni şi relaţii. Atunci când dăm greş, vedem

imediat costurile, în ceea ce priveşte performanţa şi impactul pe

care îl avem asupra celorlalţi. Acest lucru este valabil şi pentru

zecile de mii de clienţi cu care am colaborat. Deprinderea corectă

a modului de gestionare mult mai efi cientă şi mai inteligentă a

energiei are o putere unică de transformare, atât la nivel indi vi-

dual, cât şi organizaţional.

PUTEREA IMPLIC RII TOTALE

Vechea paradigm Noua paradigm

Gesti onarea ti mpului
Evitarea stresului

Viaţa este un maraton
Timpul liber este ti mp irosit

Recompensele alimentează performanţa
Autodisciplina este importantă

Puterea gândirii poziti ve

Gesti onarea energiei
Căutarea stresului

Viaţa este o serie de sprinturi
Timpul liber este un ti mp producti v
Scopul alimentează performanţa

Deprinderile sunt importante
Puterea implicării totale

Page 16

Fii în formă!24

Rareori ne gândim la cât de multă energie cheltuim, fi indcă,

oarecum, considerăm că este de la sine înţeles faptul că energia

de care dispunem este una fără limite. De fapt, solicitările din ce

în ce mai mari ne epuizează progresiv rezervele de energie – în

special în absenţa oricărui efort de a reface pierderea progresivă

a capacităţii care apare odată cu vârsta. Antrenarea tuturor

acestor dimensiuni ne permite să ne încetinim în mod semnifi cativ

declinul fi zic şi mental, fi ind capabili să ne mărim capacitatea

emoţională şi spirituală până la sfârşitul vieţii.

În schimb, atunci când avem o viaţă complet liniară – cheltuim

mai multă energie decât cea obţinută în perioadele de refacere

sau obţinem mai multă energie în urma refacerii decât cheltuim –

consecinţa inevitabilă este clacarea, atrofi erea, pierderea pasiunii,

îmbolnăvirea sau chiar decesul prematur. Din nefericire, nevoia

de refacere este considerată adesea slăbiciune, şi nu un element

integrant al unei performanţe susţinute. Rezultatul este că nu

mai acordăm aproape deloc atenţie perioadelor de refacere şi de

extindere a nivelurilor de energie, la nivel individual sau organi-

zaţional.

Pentru a avea tot timpul un puls
puternic în viaţă, trebuie să învăţăm ritmul

optim de alocare şi de refacere a
rezervelor de energie.

Cele mai bogate, mai fericite şi mai productive vieţi sunt

caracterizate de abilitatea de a ne implica pe deplin în provocările

cu care ne confruntăm, dar şi de a renunţa periodic la această

implicare, pentru a ne reface. În schimb, mulţi dintre noi ne trăim

viaţa ca şi cum am alerga la un maraton fără sfârşit, trecând cu

mult de nivelul rezonabil de efort. Ajungem să clacăm la nivel

fi zic şi spiritual, din cauza faptului că nu ne refacem sufi cient

nivelul de energie. Indiferent care este situaţia, o luăm pe o pantă

descendentă, încet, dar sigur.

Gândeşte-te pentru un moment la modul în care arată mulţi

dintre cei care aleargă pe distanţe mari: slabi, traşi la faţă, aduşi

Page 17

Dinamica implicării totale 25

uşor de spate şi lipsiţi de energie. Vizualizează acum modul în

care arată un sprinter, de exemplu Marion Jones sau Michael

Johnson. Sprinterii transmit de cele mai multe ori putere,

debordează de energie şi sunt dispuşi să îşi învingă propriile

limite. Explicaţia este simplă. Indiferent cât de intense sunt so-

licitările cu care se confruntă, linia de fi niş poate fi văzută foarte

clar la o distanţă de 100 sau 200 de metri. Şi noi trebuie să ne

obiş nuim să ne trăim viaţa ca pe o serie de sprinturi – implicaţi

total pentru scurte perioade de timp, apoi renunţând la implicare,

pentru a ne reface înainte de a reveni din nou în cursă, ori de câte

ori ne confruntăm cu o provocare.

PRINCIPIUL NR. 3

Pentru dezvoltarea capacităţii, trebuie să trecem dincolo
de limitele noastre normale, antrenându-ne la fel

de sistemati c ca sporti vii de elită.

Stresul nu este principalul inamic în vieţile noastre. În mod

paradoxal, el este cheia către dezvoltare. Pentru a avea mai multă

putere musculară, trebuie să ne lucrăm muşchii, stresându-i,

consumând energia dincolo de nivelurile normale. Acest lucru

cauzează literalmente lacrimi microscopice în fi brele musculare.

La sfârşitul unei şedinţe de antrenament, capacitatea funcţională

este diminuată. Dar faptul că, timp de douăzeci şi patru sau

patruzeci şi opt de ore le permiţi muşchilor să se refacă, aceştia

vor deveni mai puternici şi mai capabili să facă faţă viitorilor

stimuli. Deşi acest fenomen de antrenament a fost aplicat în mare

parte pentru consolidarea puterii fi zice, principiul dezvoltării

muşchilor poate fi aplicat cu succes în oricare altă zonă a vieţii –

de la empatie şi răbdare, la concentrare şi creativitate şi până la

integritate şi angajament. Ceea ce poate fi aplicat în cazul

corpului, se aplică şi celorlalte dimensiuni din viaţa noastră.

Această perspectivă simplifi că şi revoluţionează deopotrivă mo-

dul în care abordăm barierele ce ne stau în cale.

Similer Documents