Download F5 Prosa Tradisional Burung Terbang dipipiskan lada (chinese translation) PDF

TitleF5 Prosa Tradisional Burung Terbang dipipiskan lada (chinese translation)
File Size89.3 KB
Total Pages4
Document Text Contents
Page 2

PTWMB 力兴

Siam menyerang Melaka sekali lagi di bawah pimpinan Awi Dicu. Paduka
Raja mengetuai pertahanan Melaka untuk menentang Siam. Seri Bija
Diraja telah mengetuai tentera Melaka untuk menyerang Siam yang sudah
sampai berhampiran Batu Pahat. Tun Umar yang menaiki perahu bertindak
melanggar banyak perahu Siam hingga Siam kalah. Tindakan Tun Umar itu
menyebabkan tentera Siam berasa sangat hairan. 泰国又再次攻打,Paduka
Raja(不要怕他是 Tun Perak) 带领大队攻打。而 Seri Bijja Diraja 在 Batu Pahat 哪
里攻打。 而 TunUmar 就乘坐船撞翻泰国的船。

Pada waktu malam, Paduka Raja memerintahkan supaya dinyalakan api
pada pokok kayu bakau, nyirih dan tumpu api-api. Cahaya api itu
menggambarkan seolah-olah terlalu ramai tentera Melaka sedang berkawal
di tepi pantai. Askar Siam ketakutan melihat banyaknya askar Melaka lalu
mereka balik ke Siam dan tidak jadi menyerang Melaka. 夜晚,Paduka Raja 叫
手下用火把放在书上,给人家的感觉好多人/兵士。泰兵看见很怕就不攻打了。

Sultan Muzaffar merayakan kemenangan askar Melaka dengan hadiah
persalinan baru. Di Siam, Paduka Bubunnya sangat marah. Anaknya Cau
Pandan bermohon untuk untuk menyerang Melaka dan dilengkapkan dengan
pelbagai kelengkapan serta perahu yang sangat banyak bilangannya.

Apabila mendengar berita itu, Sultan Muzaffar memerintahkan seorang
yang warak (kuat ugama) iaitu Tuan Sidi Arab menggunakan
kesaktiannya.Tuan Sidi Arab menghalakan panahnya ke Siam sambil
mengatakan Cau Pandan akan mati. Di Siam, Cau Pandan berasa sakit dada
kemudian muntah darah lalu mati. Sultan menghadiahkan Tuan Sidi Arab
dengan pelbagai anugerah.

Selepas 42 tahun memerintah, Sultan Muzaffar mangkat dan digantikan
oleh anakanda baginda iaitu Sultan Mansur Syah yang berusia 27 tahun.
Baginda berkahwin dengan Tun Patih Nur Pualam iaitu anak Seri Nara Diraja.

1. Beri maksud rangkai kata di bawah 给以下的解释

berkasih-kasihan - berkasih-sayang/ berbaik-baik

sejalan sejadi - sehati sejiwa/ bersefahaman

pekerjaan kami orang memegang negeri-Tugas mereka adalah
mempertahankan negeri

kelakuannya gila-gila bahasa-bertingkah atau bersikap seperti orang gila
maka demikian fiil tuan. -Kelakuan Tuan Perak yag bertentangan dengan
orang lain.
terlalu banyak tiada terpemanai lagi- tiada terkira (banyaknya); sangat
banyak (ramai)

2. Dalam petikan di atas, Paduka Raja yang dilantik sebagai bendahara
merupakan seorang yang berkualiti tinggi. Pada pendapat anda mengapakah

Similer Documents