Download Enciu v. Cursul Teoria Lit. PDF

TitleEnciu v. Cursul Teoria Lit.
File Size1.3 MB
Total Pages153
Document Text Contents
Page 152

152

10. Dragomirescu Mihail, Ştiinţa literaturii, Bucureşti, Editura Institu-
tului de literatură, 1926.

11. Du Marsais, Despre tropi, Bucureşti, Editura Univers, 1981.
12. Eco Umberto, Opera deschisă, Bucureşti, EPLU, 1969.
13. Genette Gérard, Introducere în arhitext. Ficţiune şi dicţiune,

Bucureşti, Editura Univers, 1988.

14. Gengembre Gérard, Marile curente ale criticii literare, Iaşi,
Institutul European, 2000.

15. Grupul µ, Retorica generală, Bucureşti, Editura Univers, 1979.
16. Jauss Hans Robert, Experienţă estetică şi hermeneutică literară,

Bucureşti, Editura Univers, 1987.

17. Kayser Wolfgang. Opera literară, Bucureşti, Editura Univers, 1979.
18. Lotman Iuri, Lecţii de poetică structurală, Bucureşti, Editura

Univers, 1970.

19. Marino Adrian, Hermeneutica ideii de literatură, Cluj-Napoca,
Editura Dacia, 1987.

20. Marino Adrian, Biografia ideii de literatură. Vol.I, II, III, Cluj-
Napoca, Editura Dacia, 1991, 1993, 1994.

21. Marino Adrian, Introducere în critica literară, Bucureşti, Editura
Tineretului, 1968.

22. Streinu Vladimir, Versificaţia modernă, Bucureşti, EPLU, 1966.
23. Teoria limbajului poetic. Şcoala filologică rusă, Iaşi, Editura

Universităţii „Al. I. Cuza”, 1994.

24. Tomaşevski Boris, Teoria literaturii. Poetica, Bucureşti, Editura
Univers, 1973.

25. Vianu Tudor, Estetica, Bucureşti, E.P.L.U., 1968.
26. Vianu Tudor, Dubla intenţie a limbajului şi problema stilului // Arta

prozatorilor români, Bucureşti, E.P.L., 1966.

27. Wellek René, Conceptele criticii, Bucureşti, Editura Univers, 1970.
28. Wellek René, Warren Austin, Teoria literaturii, Bucureşti, EPLU,

1967.

Similer Documents