Download David Niven - Mutlu İnsanların 100 Sırrı PDF

TitleDavid Niven - Mutlu İnsanların 100 Sırrı
File Size283.3 KB
Total Pages57
Document Text Contents
Page 28

41
VîS
Bilgisayar Kullanmayı Öğrenin.
Yedide'n yetmişe, bilgisayar kullanan insanlar teknolojinin ya-rattığı harikalar
sayesinde bütün dünyayla burun buruna yaşama olasılığına sahiptirler.
Bilgisayar insanları bir araya getiren bir öğedir. Birbirlerinden ayrılmak
zorunda kalanlar için büyük önem taşımaktadır. Örneğin elektronik posta
sayesinde uzaktaki yakınlarınızla kolayca haber-leşirsiniz. Bu anında
haberleşme, sürekli yer değiştiren yakınlarından ve dostlarından uzakta yaşayan
asker ailelerine büyük kolaylık sağlamaktadır.
Bir süre önce Kentucky, Illinois, Teksas ve Colorado'da yaşamak zorunda kalan
beşinci sınıf öğrencisi Meiody'nin babası orduda subaydı. Bir eyaletten diğerine
göç etmek ya da arkadaşlarının göç edişini izlemek Melody'e güç gelse de,
ülkenin dört bir yanına dağılan arkadaşlarıyla bilgisayarının sayesinde haberle-
şebiliyor. Böylece onlarla olan bağlarını asla koparmıyor.
Ordu bilgisayarın asker aileleri için biraz olsun kolaylık sağladığını söylüyor.
Böylelikle yeni yerleşim yerleri hakkında bilgi edinebiliyorlar ve geride
bıraktıkları arkadaşlarıyla ilişkilerini devam '^{irebiliyorlar.
- 96-
Yaşlılar arasında yapılan bir araştırmada bilgisayar kullananların
özsaygılarının, hayattan zevk alma ve hayata bağlanma oranlarının yüzde 5
arttığı görülmüştür. • •-': » i» ^
' ';'','.'!T! *;’'v: • '‘' '‘'.
Sherer1996

imy«Ş,',h^k^;<*J:tm
hk A
Ti- ff
' '‘t 'ı !
O'ı' •'
;i(<^~i »(•'- / .(Ib'î
I *
IMkı insanimi 100 Sim/F:7
.«sr
tt»i;
*»ç>! :• }
42
Caffınızı Sıkan İnsanlar ve Şeyler - Üstünde Fazla Durmayın.
Düşünmeniz için bitip tükenmeyen birçok şey vardır. Ne var ki, çoğumuz keyfimizi
kaçıracak, bizi en fazla sinirlendirecek şeyleri bulup tüm dikkatimizi bunların
üstünde yoğunlaştırırız. Canınızı sıkan şeye önem vermemezlik etmeyin ama,
dikkatinizi de bunun üstünde toplayıp kendinizi eğlenmekten, zevk almaktan
yoksun bırakmayın.
Ralph'm komşıılaıı kent yasalarını inceden inceye tetkik ettiler ve 1892 yılında
çıkarılan bir yasa buldular. Burada Ralph'm bahçesinden kendilerininkine geçme
izni vardı. Ralph ise 1892 de çıkan yasanın kendi avlularına yürüyerek gitme
izni verdiğini, ama arabayla gidilir, diye bir şey yazmadığını iddia ediyordu.
Arkadaşları, komşuları hatta Ralph'ın aile doktoru birleşip, ona karşı dava
açınca, ilişkileri bozuldu. Çünkü hiç kimse huzur ve arkadaşlık hatırı için
önemsiz bile olsa bir şeyden fedakârlık etmeye hazır değildi.
Sürekli olumsuz konulur iisliind$.<lnp|niaı. kedilerini olumsuz dii-şüncclcrc
kuptırıııayaıılardaıı yii;al<ş4^Q4tılıa huzursuz ve mutsuz olurlar.
' - , ,, >...-:-
' Mclntosh 1999
Ralph, Chicago'nun kalabalık bir mahallesinde, köşe başındaki evin sahibiydi.
Mahalleye yeni taşınan komşularıyla hemen dostluk kuruyordu. Hatta komşularından
biri de, aile doktoruydu.
Arabayla evlerin arka bahçelerine girmek sorun yaratıyordu. Çünkü bu sokaktaki
evlerin arka bahçelerine ancak Ralph'ın bahçesinden geçiliyordu. Fakat Ralph
çoğu kez arabasını bahçesine park ettiğinden komşularının yolunu kapatıyordu,
insanlar bahçelerine yürüyerek girebiliyor ama arabalarını sokamıyorlardı.

Page 29

Arabalarını arka bahçelerine sokmak zorunda mıydılar? Hayır ama Ralph'ın
arabasının yolu tıkamasına bazıları sinirleniyordu.
; < v,, - v - 98 -
I
L
lif
iti'n^to.
- 99 -_
•«!
s,' ,l,.ıl ı'
, ‘ j-' *' '' :'? •- '^ •t43 ^>- •:'';- - « ;•>: -;.*:.- ; <-,
Ailfenizle Aranızdaki Bağı ^ Koparmayın.
Gözden uzak olan gönülden de uzak olur, derler. Aile fertleriniz ülkenin dör bir
yanına dağılınca, hayatınızda olup bitenleri onlarla paylaşmayı unutmayın.
Yakınlarınızla aranızdaki bağı koruduğunuz sürece kendinizi daha iyi
hissedersiniz.
Yirmi yıl önce Sally koleje gitmek için baba evinden ayrıldı. Annesi o günleri
üzülerek hatırlıyor ve şöyle diyor: ‘Korkunç bir şeydi. Onun hayallerini
gerçekleştirmesini istiyordum ama, onu kaybetmek de istemiyordum. Onun evden
uzaklaşıp beni terk etmek istediğini hissetmiştim.’
Sally annesinin tepkisini bir sevgi işareti değil de, kendisine duyduğu
güvensizlik olarak algılamış ve birbirlerinden uzaklaşmışlardı. ‘Neden bu kadar
uzağa gittiğimi bana sormalıydı. Bunu onun sorunu olduğunu düşündüğümden, ben de
üstelemedim.’
Sally'nin kariyeri onu coğrafi olarak ailesinden uzak tutuyordu. Zaman geçtikçe
Sally'nin annesi kızının verdiği kararlarla daha az ilgilenmeye başladı. Bu kez
Sally annesinin yeterince kendisiyle ilgilenmediğine üzüldü. Aralarındaki bağ
iyice gevşedi.
. - 100-

Sally daha sonra annesinin ilk baştaki ilgisiyle yakın zamandaki tepkisinin
altında yatan şeyin aynı olduğunu anladı: Bu sevgiydi.
Coğrafya bundan böyle bir engel değildi. Sally ve annesi düzenli olarak
haberleşiyorlardı. Doğup büyüdüğü yeri ziyaret ediyordu. Sally evden ayrılanları
ve ayrılmayıp kalanları uyararak evden ayrı olmanın aile fertlerinden uzak
kalmak, uzaklaşmak anlamına gelmediğini söylüyor.
ı t y
Araştırmalarda, ailenin önemi yaşlılara ve henüz orta yaşa gelmemiş erişkin
kişilere sorulduğunda aile ilişkilerinin her iki yaş grubu için önemli olduğu
ortaya çıkmıştır.
O'Connor1995
44 . -k..
Her Gön Biraz Meyve Yiyin.
Meyve yiyenler yediklerinin iyi bir şey olduğunu hissedip besin değeri az olan
yiyeceklere fazla ilgi duymazlar ve kendilerini daha iyi hissederler.
> •
Dikkat ettiniz mi, hiçbir zaman satın almadığınız ve okumadığınız dergileri
bekleme odasında oturduğunuzda elinize alırsınız, değil mi? Çaresizlik ve
kolaylıktan dolayı hoşumuza gitmeyen şeyleri kabul ederiz. Aynı şey yediklerimiz
içinde geçerlidir. Acelemiz olduğundan yiyeceklere fazla enerji ve zaman
harcamak istemeyiz. Bu çoğu zaman bekleme odasındaymış gibi gördüğümüz ilk
yiyeceğe sarılırız.
Evinizde meyve bulundurun ve bunu yemek arasında atıştırın. Hem kolaydır, hem
ucuzdur, hem de hazırlamaya gerek yoktur ve sizin sağlığınız için çok
yararlıdır. Bu konuyla ilgili yapılan birçok çalışma meyve yemenin fiziksel
yararlarını göstermektedir. Şimdi de meyvenin duygusal yönden yararlarını
biliyoruz. Vücudumuz tatlı şeyleri şiddetle arzu eder, bu da aslında evrimsel
bir yarar sağlar. Çünkü ilk insanları daha fazla meyve tüketmeye itti. Modern
dünyada şekerli yiyeceklerin zararlı olduğu meydana çıkınca, tatlılara karşı
duyduğumuz istek olumsuz sonuçlandı.
- 102-

Page 57

kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri
formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi
bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir."
Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında
kullanılamaz ve kullandırılamaz.
Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin
bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur."

bu e-kitap Görme engelliler için düzenlenmiştir.
Kitap taramak gerçekten incelik ve beceri isteyen, zahmet verici bir iştir. Ne
mutlu ki, bir görme
engellinin, düzgün taranmış ve hazırlanmış bir e-kitabı okuyabilmesinden duyduğu
sevinci paylaşabilmek
tüm zahmete değer. Sizler de bu mutluluğu paylaşabilmek için bir kitabınızı
tarayıp,
[email protected] veya [email protected]
Adresine göndermeyi ve bu isimsiz kahramanlara katılmayı düşünebilirsiniz.
Bu Kitaplar size gelene kadar verilen emeğe ve kanunlara saygı göstererek lütfen
bu açıklamaları silmeyiniz.
Siz de bir görme engelliye, okuyabileceği formatlarda, bir kitap armağan
ediniz...
Teşekkürler.
Ne Mutlu Bilgi için, Bilgece yaşayanlara.
TÜRKİYE Beyazay Derneği

www.kitapsevenler.org
www.kitapsevenler.com
e-posta: [email protected] [email protected]


David Niven _ Mutlu İnsanların 100 Sırrı

Similer Documents