Download Danion Vasile - Jurnalul Convertirii PDF

TitleDanion Vasile - Jurnalul Convertirii
File Size878.4 KB
Total Pages136
Table of Contents
              Pavel Crainic
            
Document Text Contents
Page 135

dreapta credinţă, el este atât de impresionat de faptul că a ajuns la lumină, încât nu îşi dă seama că a avut de mers nu
numai pe urmele Sfântului Ciprian, ci şi pe ale Sfintei Maria Egipteanca. Convertirea a avut loc pe două planuri care
se întrepătrund.

Din acest punct de vedere Jurnalul poate fi de folos nu numai celor care vor să înţeleagă credinţa-ortodoxă din
mărturia unui credincios, ci şi tuturor celor care trăiesc în păcate, aşa cum a trăit şi Pavel Crainic. Şi nu doar celor
care au căzut în aceeaşi patimă a desfrâului, ci şi tuturor celor care, simţind apăsarea unei patimi, nu au curajul de a
se lupta cu ea.

Într-un fel, citirea jurnalului este un examen: avem tăria de a ne recunoaşte neputinţele în cele ale fratelui Pavel?
Avem tăria de a recunoaşte că şi în noi sunt destule lucruri murdare, că şi în viaţa noastră sunt destule lipsuri?

Dacă unii dintre cititori ar rămâne cu ideea că au aflat povestea vieţii unui om mai păcătos decât ei, atunci era
mai bine să nu fi citit această carte. Dar dacă vor înţelege că, până la un punct, căderile mari se aseamănă cu cele
mici, vor înţelege că în aceeaşi măsură se aseamănă şi ridicările. Din Jurnal se vede clar cum Dumnezeu îl ajută pe
cel care vrea să se ridice. De altfel, a doua parte a cărţii nu este o apologie a biruinţei asupra păcatului, căci aşa ceva
ar fi fost dovada unui nou tip de rătăcire, ci este o reflecţie asupra propriilor slăbiciuni şi neputinţe cărora Dumnezeu
le aduce tămăduirea.

Drumul vindecării fratelui Pavel nu este un drum original, nu este un drum ieşit din comun. El nu a căutat o
soluţie aparte pentru a-şi tămădui sufletul. Ci a alergat la Sfânta Spovedanie, Taina prin care mulţimi de credincioşi
au găsit puterea de a-şi îndrepta vieţile. Legătura strânsă cu duhovnicul este de altfel una dintre puţinele arme pe
care le au creştinii zilelor noastre în lupta cu vrăjmaşul care caută să îi piardă în orice chip.

Dacă din citirea acestui Jurnal cititorii care au stat până acum departe de spovedanie vor înţelege măcar că acolo
este şansa începutului bun, că prin mărturisire Dumnezeu rupe lanţurile apăsătoare ale păcatelor, aceasta ar spori
bucuria fratelui Pavel, care şi-a dorit atât de mult să îşi ajute aproapele.

Am cunoscut-o „întâmplător“ pe sora Taisia. S-a întors la mănăstire, şi asta şi datorită mâinii pe care i-a întins-o
cândva Pavel Crainic. Acum este călugăriţă. Şi aşa cum cele relatate despre ea sunt adevărate, aşa este şi restul
Jurnalului.

Şi dacă totuşi vor fi unii care, dându-şi seama că îl cunosc pe autorul acestui Jurnal, se vor sminti aflându-i
trecutul, aceştia mai bine vor considera că cele descrise aici sunt poveşti, că adevărul a fost amestecat cu fantezia.
Da, cei care găsesc motive de sminteală, ar fi bine să considere că totul e doar o poveste comercială. Că totul este
literatură...

Nicolae Jar

Cititorii pot trimite impresiile
despre această carte pe adresa:

[email protected]

135

Similer Documents