Download Curs13-2 Telecomunicatii PDF

TitleCurs13-2 Telecomunicatii
File Size6.0 MB
Total Pages37
Document Text Contents
Page 19

13/2-19


Figura 8.16 Centrul de control al sistemului de
detecŃie şi semnalizare a incendiilor
Figura 8.17 Structura unei instalaŃii de semnalizare
a incendiilor
Figura 8.18 Sistemul de conectare şi modul de
operare al detectoarelor de incendiu

Figura 8.19 Fişa operaŃională pentru organizarea
alermei contra incendiilor

Similer Documents