Download Curs de Topografie, Cadastru Și Desen Tehnic (2) PDF

TitleCurs de Topografie, Cadastru Și Desen Tehnic (2)
File Size1.5 MB
Total Pages82
Document Text Contents
Page 42

REȚEAUA GEODEZICĂ

• Din punctele de triangulaţie de ordinul I se determină puncte de triangulaţie
de ordinul II, în condiţii de precizie cu o clasă inferioară, având laturile de 15-
20 km; în continuare se obţine triangulaţia de ordinul III, cu laturile de 10-15
km, respectiv ordinul IV cu lungimile laturilor de ordinul a 5-10 km.• Punctele triangulaţiei de ordinul V îndesesc ordinul IV, având laturile de 1-5
km, astfel încât să asigure o densitate de un punct la 50 ha. Pentru lucrări cu
caracter special (baraje, metrouri, obiective industriale mari), apar reţele de
triangulaţie cu forme speciale, care se lucrează separat de triangulaţia de
stat, dar care pot avea puncte de racordare cu aceasta.

Similer Documents