Download Complete CAC Yoruba Hymn 1 PDF

TitleComplete CAC Yoruba Hymn 1
TagsReligion And Belief
File Size3.3 MB
Total Pages695
Document Text Contents
Page 1

76ORIN OWURO


1. C.M
Ago Re wonni ti li ewa to,
Oluwa awon omo Ogun
OD. 84:1

1 fp Olus‘agutan eni Re

Fi ara Re han wa,
‗Wo fun wa n‘ile adura
M‘okan wa gbadura


2. mf Fi ami ife Re han wa
So ireti wa ji

Se‘ri‘bukun Re s‘ori wa
K‘awa le ma yin O

3 mf K‘ife ati alafia
K‘o ma gbe ile yi!
F‘irora f‘okan iponju
M‘okan ailera le


4 mf F‘eti igbo, aya ‗gbase,

Oju ‗riran fun wa;
Tan imole Re lat‘oke
K‘a dagba l‘or‘ofe

5 mf K‘a fi gbagbo gbo oro Re

K‘a f‘igbagbo bebe
Ati niwaju Oluwa
K‘a se aroye wa.

Amin

Similer Documents