Download China in Economia Mondiala PDF

TitleChina in Economia Mondiala
File Size698.2 KB
Total Pages19
Table of Contents
              Studentă
            
Document Text Contents
Page 9

Sectorul bancar a constituit principalul instrument de finan are a reformelorț

economice din deceniile precedente, pre ul fiind acumularea de credite neperformante,ț

mai ales la băncile de stat, care domină sistemul.7

Industria Chinei a cunoscut o intensificare accentuată i mutilaterală în specialș

după proclamarea Republicii Populare Chineze în 1949, până în 1978 reu ind săș

fundamenteze un sistem complet al economiei industriale, dezvoltându-se atât sectoarele

tradi ionale, cât i cele noi, precum industria chimică sau electronică. În 2003, China aț ș

realizat o valoare industrială adăugată de 5361,2 miliarde dolari, cu o creştere de 12,6%

în comparaţie cu cea din anul precedent.8

Actualmente, industria Chinei este diversificată, China producând atât avioane,

nave, autovehicule, cât şi sateliţi, echipamente industriale moderne. Industria chineză a

cunoscut schimbări structurale care a propulsat-o până la a treia poziţie mondială în 2009,

momentan reliefându-se faptul că în 2010, China a surclasat Japonia i a devenit a douaș

putere economică a lumii.9 Printre factorii fundamentali ai creşterii economice chineze

putem enumera atât investiţiile masive ale guvernului şi ale firmelor multinaţionale, cât iș

nivelul scăzut al costurilor de produc ie (varietatea materiilor prime i mâna de lucruț ș

ieftină).

China este una dintre cele mai importante producătoare de minereuri. Cărbunele

este mineralul cel mai abundent (China ocupă primul loc în producţia de cărbune). Există,

de asemenea, extinse depozite de minereu de fier în China, cele mai mari mine sunt la

Anshan şi Benxi, în provincia Liaoning.10 Câmpurile petrolifere au fost descoperite în

anii 1960 şi au transformat China într-un exportator net iar de la începutul anilor 1990,

China a devenit al cincilea producător mondial de petrol. Începând cu mijlocul anilor

1990 cererea internă în creştere a obligat China să importe cantităţilor de petrol din ce în

ce mai mari. Cărbunele este cea mai importantă sursă de energie, centralele electrice pe

bază de cărbuni furnizând peste 70 % din totalul energiei electrice a Chinei, existând iș

un poten ial major al hidroenergiei.ț

7 http://www.athenian-legacy.com/2011/01/elemente-ale-puterii-economice-a-chinei/
8 http://romanian.cri.cn/chinaabc/chapter3/chapter30203.htm
9 http://www.dailybusiness.ro/stiri-companii/china-a-devenit-a-doua-putere-economica-a-lumii-depasind-
japonia-46692
10 Idem.

9

Page 19

5. MARCHAND, Stéphane, Când China va învinge, Editura Pro Editură iș

Tipografie, Bucure ti, 2008.ș

6. MASAFUMI, Iida, China’s shift. Global strategy of the Rising Power, The

National Institute for Defense Studies, Tokyo, 2009.

7. NEGUȚ, Silviu, Introducere in geopolitică, , Editura Meteor Press, Bucureşti,

2006.

8. RUSSEL, Bertrand, Idealurile politice. Puterea, Editura Antaios, Oradea,

2002.

9. Shalendra D. Sharma, China and India in the Age of Globalization, Cambridge

University Press,2009, p. 165

10. http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/is3002_pp007-045_friedberg.pdf

11. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html

12.http://www.nato.int/docu/review/2009/Asia/rise_china_geopolitical/RO/index.

htm

13. http://www.economywatch.com/economic-review/china.html

14. http://www.athenian-legacy.com/2011/01/elemente-ale-puterii-economice-a-
chinei/
15. http://business.globaltimes.cn/china-economy/2011-04/647760.html

16. http://www.observatordebacau.ro/2007/12/29/china-intre-nevoia-de-resurse-

si-nevoia-de-piata-de-desfacere.html

17. http://romanian.cri.cn/chinaabc/chapter1/chapter10302.htm

18.www.washingtonpost.com

19

http://romanian.cri.cn/chinaabc/chapter1/chapter10302.htm
http://www.observatordebacau.ro/2007/12/29/china-intre-nevoia-de-resurse-si-nevoia-de-piata-de-desfacere.html
http://www.observatordebacau.ro/2007/12/29/china-intre-nevoia-de-resurse-si-nevoia-de-piata-de-desfacere.html
http://www.economywatch.com/economic-review/china.html
http://www.nato.int/docu/review/2009/Asia/rise_china_geopolitical/RO/index.htm
http://www.nato.int/docu/review/2009/Asia/rise_china_geopolitical/RO/index.htm
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html

Similer Documents