Download Cartea Mare Jocuri Copii PDF

TitleCartea Mare Jocuri Copii
File Size671.1 KB
Total Pages150
Document Text Contents
Page 2

2


IniŃialele calităŃilor 1.01

Mărimea grupului: 10-30 participanŃi
Timp: 15 minute
Materiale: nimic

� OBIECTIVE
A permite cunoaşterea numelor participanŃilor şi a crea de la început o atmosferă
plăcută.
� PROCEDURĂ
Fiecare îşi spune numele şi două calităŃi pozitive ce îl caracterizează a căror denumire
cărora începe cu aceleaşi iniŃiale ca şi numele. De exemplu: Petru Anghel — plăcut şi
amabil.
Fiecare vorbeşte când îi vine rândul, nu prea repede, pentru ca ceilalŃi să aibă timp
să-i memorizeze numele.
� EVALUARE
Se poate începe de exemplu cu întrebarea: Cum v-aŃi simŃit fiind "obligaŃi" de a găsi
şi de a prezenta două calităŃi de-ale voastre?

Trenul numelor 1.02

Mărimea grupului: 10-30 participanŃi
Timp: 15 minute
Materiale: nimic

� OBIECTIVE
A însuşi numele participanŃilor în grup într-o formă dinamică şi integrantă.
� PROCEDURĂ
ToŃi jucătorii stau într-un cerc. Un jucător este ”locomotiva”, simulând sunete şi
mişcări respective, mergând în cerc până se opreşte în faŃa unei persoane şi dacă îi
cunoaşte numele, îl pronunŃă tare, făcând simultan gesturile unui semafor cu bariere
de la trecerea căii ferate. Apoi se întoarce cu spatele spre participant şi îl prinde de
mâini, ca un nou vagon. Pornind împreună, se deplasează în cerc până la un alt
participant. Tot "echipajul" strigă numele persoanei ce se integrează şi îşi continuă
drumul. Jocul se termină odată cu epuizarea numărului de jucători.
� NOTE
În cazul unui grup mai numeros, se poate introduce un număr limită de "v", de
fiecare data persoana de la capăt detaşându-se de ceilalŃi.

Similer Documents