Download Bozic u Kapkejk Kafeu PDF

TitleBozic u Kapkejk Kafeu
File Size1.5 MB
Total Pages25
Document Text Contents
Page 1

Prevela
Sanja Bošnjak

Prevela

Page 2

Copyright © Jenny Colgan 2012
Translation copyright © 2013 za srpsko izdanje, LAGUNA

Naslov originala

Jenny Colgan
Christmas at the Cupcake Café

Page 12

Dženi Kolgan4

ostavila u sirupu za pitice od jagoda, kakve su pravili leti; ili
cele borovnice kakve je stavljala na letnje voćne kapkejkove;
ili, kao sada, kad je nudila mušteriji da pomiriše novu turu
sa svežim karanfilićem. Perl je jednostavno puštala ljude
da izaberu. Morale su da se postaraju da se Kerolajn dobro
naspava ili je umela da bude pomalo živčana i otkriva broj
kalorija svakog kolača. To je Isi veoma ljutilo.

„Reč na ’k’ je zabranjena u ovom kafeu“, rekla bi. „Ljudi
ne dolaze ovamo da bi neko u njima budio osećaj krivice.
Dolaze da se opuste, predahnu, posede s prijateljima. Ne
trebaš im ti da prigovaraš o zasićenim mastima.“

„Samo se trudim da budem korisna“, branila se Kero-
lajn. „Privreda je u teškoćama. Znam koliko moj bivši muž
izbegava plaćanje poreza. Neće biti dovoljno novca za kar-
diološka odeljenja, to je sve što hoću da kažem.“

Perl se pojavila iz kuhinje u podrumu sa još jednim poslu-
žavnikom medenih čovečuljaka. Prvi su u roku od neko-
liko trenutaka razgrabila deca dok su se vraćala iz škole,
oduševljena njihovim malim leptir-mašnama i bojažljivim
izgledom. Videla je da Isi stoji s pomalo sanjalačkim izrazom
dok je posluživala dve rolnice s cimetom i vreli late čoveku
s velikim stomakom, u crvenom kaputu i s belom bradom.

„I ne pomišljaj“, dobacila joj je.
„Šta?“, pitala je Isi s osećajem krivice.
„Da započneš čitavo ludilo oko Božića. To nije Deda

Mraz.“
„Mogao bih biti“, pobunio se starac. „Otkud znaš?“
„Jer bi u ovo doba godine imao pune ruke posla“, odvra-

tila je Perl i pažnju ponovo preusmerila na svoju gazdaricu.

Page 13

Božić u Kapkejk kafeu 5

Isine oči su nevoljno odlutale do staklene tegle sa šećer-
nim štapićima koji su se nekako našli pored kase.

„Novembar je!“, rekla je Perl. „Upravo smo rasprodali
kapkejkove „Gaj Foks“,* sećaš se? I ne teraj me da te podse-
ćam koliko mi je trebalo da poskidam svu paučinu iz Noći
veštica.“

„Možda je trebalo da je ostavimo tamo kao lažni sneg“,
pitala se Isi.

„Ne“, rekla je Perl. „Glupo je. Ovi praznici tako dugo
traju i svima se smuče i potpuno su preterani i neprikladni.“

„Uf, gluposti“, pobunila se Isi. Ali Perl se nije dala otr-
gnuti od svog lošeg raspoloženja.

„I to je teško doba za svakoga“, ubacila se Kerolajn.
„Rekla sam Hermiji da će poni možda morati da ode ako
joj otac ne odustane od svojih zamisli.“

„Kuda da ide?“, pitala je Perl.
„U večna lovišta“, odvratila je Kerolajn brzo. „U među-

vremenu, on ide na Antigvu. Antigvu! Je li mene ikad vodio
na Antigvu? Ne. Znaš kakva je Antigva“, obratila se Perl.

„Otkud znam?“, pitala ju je ona.
Umešala se Isi. Kerolajn je bila dobra, vredna radnica, ali

očito joj je nedostajao čip za osetljivost otkako ju je napu-
stio muž, a sad je pokušavao i da joj smanji alimentaciju.
Kerolajn je ranije poznavala samo veoma lagodan život.
Zarađivanje za život i mešanje sa običnim ljudima i dalje je
pomalo smatrala smešnom novinom.

„Dakle, skoro je poslednja nedelja novembra“, rekla je
Isi. „Svi ostali prave crvene čaše i šešire za Deda Mraza i
zvončiće. Iskreno, London nije pravo mesto za tebe ako želiš

* Guy Fawkes – vođa čuvene Barutne zavere, u kojoj su katolici 1605.
pokušali ponovo da osvoje vlast u Engleskoj tako što bi digli u vazduh
Parlament i kralja Džejmsa Prvog. (Prim. prev.)

Page 24

Dženi Kolgan16

londonskih ogranaka. U bankarstvu je bilo više podmeta-
nja i tračarenja nego u kapkejk kafeu Štrikaj i ogovaraj, a
to nešto govori.

Isi je pokušavala da spreči da joj misli izlete pred rudu.
Šta ako ga žele? Šta bi ona radila s kafeom? Nije ga mogla
ostaviti. Nije mogla samo da ode i ostavi sve za šta je tako
vredno radila. Ali ako se Ostin zaljubio u taj neverovatni,
čarobni Njujork, a ona je bila zaljubljena u Ostina… dakle.
Bila bi u neprilici. Ne. Glupo je razmišljala.

Prisetila se njihovog rastanka na aerodromu. Bilo je vrlo
uzbudljivo – Hitrou se nije opterećivao time kad Božić poči-
nje, pa je svoj ogromni terminal s visokom tavanicom ukra-
sio dugačkim visećim ljubičastim šljokicama i džinovskim
srebrnim jelkama.

„Ovo je kao u onom filmu“, šapnula je Ostinu, koji je
izgledao prilično zgodan sa lepim zelenim šalom koji mu
je kupila.

„Nije“, odgovorio ju je. „Sva deca u tom filmu su ljupka.“
Darni je stajao sa strane i mrštio se. Kosa mu je štrčala

na istom mestu gde i njegovom bratu.
„Nemoj to da radiš. Odvratno je.“
„Šta, ovo?“, pitao je Ostin, mazeći nosom Isin vrat dok

nije zaskičala.
„Da, to“, odvratio je Darni. „Ima užasan uticaj na moj

razvoj. To će mi ostaviti ožiljak za ceo život.“
Ostin je pogledao u Isi. „Mada, vredi“, rekao je, a ona se

srećno nasmešila. Posmatrala je kako njegova visoka prilika
nestaje u gomili pred pasoškom kontrolom, a zatim se okre-
nuo u poslednjem trenutku da im veselo mahne pre nego što
je nestao. Poželela je da vikne svetu: „To je moj muškarac!
Onaj tamo! Ono je on! Moj je! On me voli i sve to!“

Page 25

Božić u Kapkejk kafeu 17

Okrenula se Darniju. „Ti i ja sami nedelju dana“, rekla
je veselo. Bilo je neobično to što se zaljubila u čoveka koji je
već imao nekoga u svom životu, ali ona i Darni su se prilično
dobro slagali.

„Veoma sam tužan“, izjavio je Darni, iako nije ni zvučao ni
izgledao nimalo uznemireno. „Možeš li da mi kupiš mafin?“

„Suviše“, odgovorila je, „suviše si mi drag da bih ti dozvo-
lila da jedeš aerodromske mafine. Idemo kući, napraviću ti
nešto.“

„Mogu li da upotrebim mikser?“
„Da“, složila se. A onda, posle kraćeg ćutanja: „Misliš za

pravljenje kolača, je li tako?“
Darni je zacoktao jezikom.

Nekako, Isi je očekivala od Ostina da jedva čeka da se vrati
kući. U svakom slučaju, u Njujorku su svi glasni i užurbani
i viču „kupi, kupi, prodaj, prodaj“ po čitav dan, zar ne? To
Ostinu neće uopšte odgovarati, bila je sigurna u to. On je bio
tako opušten. Proveriće ponešto, upoznati neke ljude, a onda
će svi nastaviti kao i pre. Pre godinu dana su pretili da će ga
poslati preko okeana, ali pošto je privreda bila takva kakva
jeste, to se nije dogodilo, i njoj je baš tako i odgovaralo. Zato
je bila pomalo uvređena što je zvučao tako veselo.

„Zvuči sjajno“, rekla je, malčice neubedljivo. „I London
izgleda predivno. Sve je ukrašeno lampicama i ukrasima i
izlozi su okićeni. Pa, svuda osim ovde.“

Perl se bestidno nakašljala.
„O, da“, rekao je Ostin. „O, ali ovo moraš da vidiš. Nebo-

deri su stavili posebna crvena svetla u prozore i na ulicama
je sneg… prosto je čarobno.“

Similer Documents