Download Bob Burg - Veština ubeđivanja PDF

TitleBob Burg - Veština ubeđivanja
File Size782.0 KB
Total Pages112
Document Text Contents
Page 112

Jezik snage
Želim da ovu knjigu završim ponavljajući kako da izađete na kraj s onim teškim
ljudima koje sam pomenuo na početku knjige. To može biti koncept koji će
napraviti najveću razliku u vašoj sposobnosti, da druge ubedite u vaš način
razmišljanja i postignete željene rezultate. Ta veština poznata je pod nekoliko
različitih naziva: diplomatija, delikatnost, senzitivnost i taktičnost.
Taktičnost je inspirativni jezik snage. Ako naučite šta treba da kažete i kako to da
kažete, imaćete rezultate koji će delovati magično.
U bilo kakvoj situaciji da se nađete, i kad god morate da privučete nečiju pažnju
kako bi vam pomogao, imajte na umu taktičnost. Ona će biti ključni faktor koji će
odrediti način na koji će drugi ljudi prihvatiti ono što govorite i da li će vam na
kraju pomoći. Kada ovladate umetnošću taktičnosti, neprestano i dosledno ćete
pobeđivati bez zastrašivanja.
Pomislite samo: koliko ljudi treba da prestane da reaguje i počne da odgovara na
izazove u poslu i životu pobeđivanjem bez zastrašivanja da bi se ovaj svet zauvek
promenio nabolje...?

Similer Documents