Download Beli bogovi raznih naroda.pdf PDF

TitleBeli bogovi raznih naroda.pdf
File Size8.6 MB
Total Pages151
Document Text Contents
Page 1

BELI BOGOVI RAZNIH NARODA

BELI BOGOVI RAZNIH NARODA

1

Page 2

BELI BOGOVI RAZNIH NARODA

SADRŽAJ:

UVOD -------------------------------------------------- 3

1. BELI BOGOVI NA BLISKOM ISTOKU ---------------------- 4

2. BELI BOGOVI CENTRALNE I JUŽNE AMERIKE ------------- 27

3.BELI BOGOVI KINE ------------------------------------ 42

4. VELIKI KINESKI ZID ---------------------------------- 64

5. ZMIJSKI BEDEMI U ISTOČNOJ EVROPI ------------------ 86

6. MUMIJE BELIH LJUDI U KINI -------------------------- 97

7. BELI BOGOVI GRČKE ----------------------------------115

2

Page 75

BELI BOGOVI RAZNIH NARODA

je severna strana zida male visine, daleko manje nego na jugu, a tu se nalaze i
stepenice. Ove činjenice, iz očiglednih razloga, ne oglašava i ne komentariše
zvanična nauka - ni kineska ni svetska. Osim toga, pri rekonstrukciji kula,
praznine pokušavaju da se izgrade u suprotnom smeru, mada to ne uspeva
svuda. Ove fotografije prikazuju južnu stranu zida - sunce sija u podne.

Veliki "kineski" zid

Veliki "kineski" zid

75

Page 76

BELI BOGOVI RAZNIH NARODA

Veliki "kineski" zid

76

Page 150

BELI BOGOVI RAZNIH NARODA

Nesputano brutalnost Olimpijskih bogova je bila izuzetno sofisticirana i
retka, iako, mora biti, da je odražavala norme ponašanja te udaljene ere.
Nakon kanonizacije Olimpijaca u sećanju budućih generacija, elementi
krvožednosti bi se brisali. Slatkozvučno i poetski zvuči nadimak Atine -
Palada. I malo ko se seća, da je zaslužen na bojnom polju, gde je Deva -
nemilosrdna ratnica odrala kožu sa živog giganta Pallasa (Pallanta), za šta je
Atina nagrađena naizgled tako poetskom "epiklesom" (nadimkom) - Palada.
Krvožednom ponašanju su pribegavali i drugi Olimpijci. Poznata je kazna,
kojoj je podvrgao Apolon frigijca Marsija, koji se usudio da se takmiči sa
Bogom Sunca u sviranju flaute: suparnik je takođe odran živ. Simbol poražene
Meduze, i u narednim vekovima je nastavio da ima magijsku ulogu. Njena slika
se često stavlja na zabate i klesane kamene ploče u hramovima.

Sa stanovišta arheologije, interesantno je šta znači korenska osnova imena
Meduza. Reč "med", ima smisao nečag slatkog, prroizvod pčela iz nektara,
isto zvuči u mnogim indoevropskim jezicima. Osim toga, bliska veza sa tom
reči i njenom zvučnosti, nalazi se i u kineskom i japanskom jeziku. Možda je
prihvatljivo govoriti o totemskom značenju "meda" ili "pčela" za pre indo-
etničke zajednice (a tiče se čitavog spektra koncepata u vezi sa tom reči-
"metal", "medicina", "medijum", "meditacija", "meteorologija", "metod" itd,
imena Medeja i Midas, narod zemlji Medeje - Medi, a takođe i Mitani, sve je
međusobno povezano sa zajedničkom osnovom drevnog korena "med"). Dakle,
u izrazu Gorgona Meduza pojavljuju se četiri slovenska korena "gor", "gon",
"med", "uz". U indo-evropskoj semantici korenska osnova "gor" ( "gar") je
višeznačna, i formira ceo buket značenja reči, "goreti", "gora", "gorak",
"ponosni", "gordi", "grad", "grba","grb", itd.

Sećanje na Gorgonu Meduzu među narodima, koji naseljavaju teritoriju
Rusije, nikada nije bilo prekinuto. Zemna Boginja Devica, koja je, zajedno sa
Herkulesom smatrana pretkom Grka je praroditeljica skitskih plemena, i
ništa drugo, nego transformisana slika Meduze. Najbolji dokaz za to nije
slobodna interpretacija mitova u Herodotovoj "istoriji", već su to originalne
slike pronađene tokom iskopavanja humki. Slično lice zemne device u vidu
tradicionalnih ruskih Sirina sretalo se sve do nedavno na zabatima i naličjima
severnih seljačkih koliba. Jedna od tih rezbarija ukrašava odeljenje narodne
naive Državnog Ruskog muzeja (Sankt-Peterburg) ... "

BEOGRAD, 2016.

150

Page 151

BELI BOGOVI RAZNIH NARODA

151

Similer Documents