Download Ante Konjakovic - Kreativna Sreca PDF

TitleAnte Konjakovic - Kreativna Sreca
File Size415.1 KB
Total Pages68
Document Text Contents
Page 67

zadaci osobe koja želi biti odgovorna. Umjesto rigidnog hvatanja za neke ideje iz prošlosti,
osoba mora steći sposobnost
potrebnu za raspoznavanje realnosti te u skladu s tim mora mijenjati svoj vlastiti sistem
ravnoteže.

Moramo biti spremni riskirati da naš ego ponekad bude povrijeđen, kako bi mogli postati
svjesni činjenica o nama samima i o našim impulsima. Moramo biti u stanju preobraziti svoje
krute i rigidne stavove i biti spremni razgovarati o sjenama sivog između bijelog i crnog te
saslušati tuđe koncepte. Važno je da u svom načinu razmišljanja pronađemo ravnotežu između
racionalnog i emotivnog tako da ne iskrivljujemo ulazne informacije. Odgovorna osoba može
prihvatiti druge i poštivati njihova prava i onda kad se ne slaže s njima ili kao odluči uložiti
trud u ostvarivanje promjena.

Odgovornost uključuje ostvarivanje nečijih potreba. Odgovorna osoba dovoljno je sigurna da
može ostvariti svoje vlastite potrebe nemajući ovisnost o drugim ljudima. Ljudi si međusobno
pomažu, no kad se potreba ne zadovolji to nije krivnja nekog drugog. Odgovorna osoba nikad
ne okrivljuje drugu osobu već prihvaća Činjenicu da su njene potrebe njena vlastita
odgovornost. Drugi ljudi nisu došli na svijet da bi ostvarivali za nas naše potrebe. U vezama
punim ljubavi i odgovornosti nitko nije sluga drugome. Ako naše potrebe nisu zadovoljene,
postoji jedno jedino mjesto gdje možete pogledati, a to je ogledalo. Izuzetak je, naravno, ako
se osoba na silu drži zarobljena ili ako je fizički ili mentalno nesposobna izvesti zadatke
kojima bi se zadovoljile njene potrebe. No, pazite ako ovaj izuzetak tražite za sebe bez prave i
realne podloge.

Drugi dio zadovoljenja svojih potreba ima veze s tim da ne onemogućavamo druge da
ostvare svoje potrebe. Ne samo da se moramo suočiti sa svojom samouračunljivosti, već
moramo biti sigurni da proces ostvarivanja naših potreba ne blokira nekog drugog. Moramo
biti svjesni potreba drugih i imati nekakvu sliku o procesu koji oni moraju slijediti kako bi
ostvarili svoje potrebe. Stav ljubavi zaista mora prevladati u svim transakcijama. Kao i kod
ljubavi, odgovornost je stav i stil života. To nije nešto što činimo, već nešto što jesmo.

Kada smo odgovorni možemo se suočiti sa svojim neadaptivnim ponašanjem, postati zreli i
rasti. Odgovorni ljudi mogu realistički prihvatiti konstruktivnu kritiku te su svjesni kako
njihovo ponašanje utječe na druge. Mogu učiniti odgovarajuće promjene kako bi postati
prilagodljivi i puni ljubavi Neodgovorni ljudi okrivljuju druge i skoro nikad nisu u krivu.
Budući da misle kako nema potrebe da se mijenjaju, kod njih nema pomaka u pravcu
promjene.

10.6. Jednakost

Danas se mnogo govori o jednakosti među spolovima, rasama, ljudima različite dobi itd.
Brojni su načini na koje se može promatrati jednakost, no u postojećem kontekstu,
smatrajmo ju jednakom vrijednosti svih ljudskih bića u Božjim očima. Rekli smo da se
univerzalna ljubav odnosi na sve ljude, čak i na one koji nam se suprotstavljaju. Odgovornost
znači da ne sprečavamo druge u zadovoljenju njihovih potreba. U gornjem kontekstu, onda,
slijedi da će ljudi koji su odgovorni i puni ljubavi razviti stav prema kojem su drugi važni,
vrijedni pa čak i jednaki. To je posebno istina ako su njihova djela odgovorna i puna ljubavi.
Proizlazi, također, da je jedini način na koji osoba može odustati od jednakosti, da ne bude
odgovorna i puna ljubavi. Prema ovom konceptu, svatko ima šansu da bude jednak, bez

67

Similer Documents