Download Ang Pagtanggap Ng Lipunan Sa Mga Homosekswal PDF

TitleAng Pagtanggap Ng Lipunan Sa Mga Homosekswal
File Size372.9 KB
Total Pages20
Document Text Contents
Page 11

Batayang Teoretikal

Ayon sa mga organisasyong siyentipiko gaya ng "American Psychological

Association", American Psychiatric Association, American Counseling Association, National

Association of School Psychologists, American Academy of Physician Assistants, at National

Education Association. Ang homosekwal na orientasyon ng isang tao ay isang normal na

orientasyon at ito ay isang katangian na hindi na mababago.

Sa isang pagsasaliksik ng mga siyentipiko, ang sukat ng utak ng mga lalaking

homosekswal ay natagpuan na katulad ng sukat ng utak ng mga babaeng heterosekswal. Ang isa

pang pagkakapareho ang bilang ng mga nerves na nagdudugtong sa dalawang hemisphere ng

utak ng tao ay pareho sa bilang ng mga lalaking homosekswal at babaeng heterosekswal. Ang

utak naman ng babaeng homosekswal o lesbiyana ay katulad ng utak ng mga lalaking

heterosekswal kung saan ang kanang hemisphere ng utak ay higit na malaki kaysa sa kaliwa.

Batayang KonseptwalHomosekswal

Tanggap ng Lipunan

Tanggap ng Simbahan

Tanggap ng Pamilya

http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=American_Psychiatric_Association&action=edit&redlink=1
http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=American_Counseling_Association&action=edit&redlink=1
http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Association_of_School_Psychologists&action=edit&redlink=1
http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Association_of_School_Psychologists&action=edit&redlink=1
http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Education_Association&action=edit&redlink=1
http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Education_Association&action=edit&redlink=1

Similer Documents