Download Alice Sebold - Divne kosti.pdf PDF

TitleAlice Sebold - Divne kosti.pdf
File Size2.4 MB
Total Pages398
Document Text Contents
Page 2

http://www.crowarez.org/

Page 199

hrastovog lišća, igrajući neku vrstu šuge. „Pazi, Bak“, reče
otac. „Izmorićeš Holideja.“ Primedba je bila na mestu.

Otac je želeo da isproba nešto.

„Moramo da vidimo da li tvoj stari tata može ponovo
da te nosi na krkače. Uskoro ćeš biti preveliki za tako
nešto.“

I tako, nespretno, u divnoj izolaciji dvorišta, gde bi
oca, ukoliko bi pao, videli samo dečak i pas koji su ga
voleli, njih dvoje su radili na onome što su obojica želeli -
na povratku normalnosti odnosa otac/sin. Kad je Bakli
stao na gvozdenu stolicu - „Sad mi se baci na leđa“, rekao
je otac, „i zgrabi me za ramena", ne znajući ima li
dovoljno snage da ga podigne - ja sam na nebu zaustavila
dah, žestoko držeći palčeve. Isto kao i u kukuruzištu, da, a
ovog momenta, vraćajući najbazičniju materiju njihovog
prethodnog svakodnevnog života, izazivajući svoju
povredu da bi ponovo osvojio momente prošlosti, otac je
postao heroj.

„Sagni se, sad se ponovo sagni“, rekao je dok su trapali
kroz ulaz i penjali se uz stepenice, a otac pri svakom
koraku nastojao da održi ravnotežu, trzajući se od bola.
Sa Holidejem koji je jurio za njima i veselim Baklijem u
sedlu, otac je znao da je, na ovaj način izazivajući svoju
snagu, uradio pravu stvar.

Kad su njih dvoje - sa psom - otkrili Lindzi u kupatilu
na spratu, ona je glasno zacvilela, protestujući.



Otac se uspravio. Bakli je ispružio ruku i dodirnuo
luster.

„Šta radiš?“, reče otac.

Page 200

radim?"

Ona je sedela na poklopcu klozetske umotana u
veliki beli (te je majka izbeljivala, te je
p kire majka na konopac da se stavljala ih u
korpu za i odnosila u plakar...) Njena leva noga je bila
pol na ivicu kade i prekrivena penom za brijanje. U
ruci je

Ne budi otac.

moja sestra, u pod. mi je
potrebno malo

Otac je dignuo Baklija iznad glave. polica,
sin rekao je, a Bakli je sa se oslonio na
policu i u prizoru svojih blatnjavih stopala koje
prljaju

je. Holidej ga je oborio na pod.

premlada si da bi brijala otac.

Lin je da ih brije sa jedanaest

li da u svoju sobu i da psa.
Sad

Da, tata

Bakli je uvek bio mali kojeg je otac mogao,
uz malo strpljenja i manevrisanja, na ramena, pa
su njih dvojica predstavljali oca i sina. Ali sada je
u Lindzi video mu je bol. Ja sam
bila mala u kadi, koje je potapano u
sudoperu, devojka kojoj je sedenje nalik na
ovo sedenje moje sestre.

Kad je Bakli on se usredsredio na moju sestru.
Hteo je da brine o dve o jednoj. li da
se ne upitao je.

Page 397

knjigu o tome“, kaže Elis Sobold. „Oduvek sam sanjala da
budem romanopisac“. Posle diplomiranja na Sirakuzi
1984. provela je neko vreme u Teksasu, a zatim je otišla u
Njujork, gde se zaplela u zlokobnu spiralu alkohola i
heroina, iz koje se izvlači tek deset godina kasnije, kada je
otišla u umetničku koloniju u Kaliforniji, gde je, radeći
kao čuvar, primala svega 386 dolara mesečno, živeći kao
modemi pustinjak, uporno pišući i čitajući pri svetlosti
petrolejske lampe. Njena glavna literarna inspiracija je
Henri Džejms koga je, kako kaže, otkrila tek u kasnijoj
životnoj dobi, a kao prvi podsticaj za proces pisanja
koristi jezik i kadencu poezije (Džems Tejt, Elizabet
Bišop).



Vladimir

Page 398

o prevodiocu




Vladimir Lazarević je rođen 1966. god. u Beogradu,
gde i danas živi. Objavljivao prozu, poeziju i prevode u
više zbornika, književnih časopisa i dnevnih novina
(pančevački Rukopisi, Sveske, Politika, Glas
javnosti, magazin). Dobitnik prve nagrade na
desetom (1997), kao i na dvanaestom (1999) konkursu
radio „Indexa“ za kratku priču na jednoj stranici, nagrade
„Laza.K.Lazarević“ za najbolju neobjavljenu srpsku
pripovetku u 1997, kao i otkupne nagrade na konkursu
časopisa Sveske (1998).

Objavio je zbirku priča Zatamnjenje (Matica Srpska,
1997).

Priče su mu prevođene na slovenački jezik.

Dobitnik prve nagrade na prvom cyber konkursu za
najbolju zemunsku priču (2000).

Preveo roman „Uslišene molitve“ Trumana Kapota
(Rad, 2001).

Similer Documents