Download 6. Θεσσαλονίκη, 100 χρόνια από την Απελευθέρωση PDF

Title6. Θεσσαλονίκη, 100 χρόνια από την Απελευθέρωση
File Size15.6 MB
Total Pages160
Document Text Contents
Page 80

ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΑ80

ταδίωξη έγινε έτσι αποκλειστική υπόθεση του
«Aβέρωφ», που πλησίασε τον εχθρό έως τα 7.000
μέτρα. O πειθαρχημένος πλους των «Mπαρμπα-
ρόσα» και «Tουργκούτ Pεΐς», που εναλλάσσονταν
στην ουρά του οθωμανικού σχηματισμού ώστε να
μοιράζονται τα πλήγματα, συγκράτησε ίσως -μαζί
με το φόβο τορπιλικής επίθεσης- το «Aβέρωφ» από
μια πιο παράτολμη καταδίωξη. H ναυμαχία έληξε
αργά το μεσημέρι και ο οθωμανικός στόλος, σε
πραγματικά κακή κατάσταση, γύρισε στις βάσεις
του στα Δαρδανέλια.

Το «Aβέρωφ», αν και δέχτηκε αρκετά πλήγματα
από οβίδες μεγάλου διαμετρήματος, δεν έπαθε σο-
βαρές ζημιές, καθώς η θωράκισή του αποδείχθηκε
αποτελεσματική. Στην αντιπέρα όχθη, το «Mπαρ-
μπαρόσα» είχε 32 νεκρούς και 55 τραυματίες, ενώ
σημαντικό μέρος του Πυροβολικού του αχρηστεύ-
θηκε. Tο «Tουργκούτ Pεΐς» είχε 9 νεκρούς και 49
τραυματίες και ελαφρότερες ζημιές. Παραδόξως,
οι τουρκικές πηγές δεν αναφέρουν θύματα στο
«Mεσουδιέ», παρά το γεγονός ότι αχρηστεύθηκε
σημαντικό ποσοστό του Πυροβολικού του από τα
πλήγματα που δέχτηκε. Oπωσδήποτε το οθωμα-
νικό Ναυτικό δεν ήταν πλέον, για αρκετό καιρό,
σε θέση να επαναλάβει τις αναμετρήσεις του με
τον ελληνικό στόλο. H κυριαρχία στα νησιά του
Βόρειου Aιγαίου δεν βρισκόταν, για λίγο, υπό αμ-
φισβήτηση.

�� ����� ���  ���µ��

H πτώση των Iωαννίνων, της Σκόδρας και της
Aδριανούπολης κατέλυσε πλήρως την οθωμανι-
κή παρουσία στα Bαλκάνια και η Συμφωνία στο
Λονδίνο, στις 18 Mαΐου 1913, επικύρωσε αυτήν
τη νέα πραγματικότητα. Φυσικά, κανένας από τους
εμπλεκομένους δεν θεώρησε το αποτέλεσμα ως
τελικό. Ενας ακόμα πόλεμος ακολούθησε, σχεδόν
αμέσως, για να επιλυθούν οι διαφορές, ενώ, ένα
χρόνο μετά, το 1914, στο ξεκίνημα του Πρώτου
Παγκοσμίου Πολέμου, τα μικρά κράτη των Bαλ-
κανίων και η Oθωμανική Αυτοκρατορία επέλεξαν
τα στρατόπεδα της συμμετοχής με γνώμονα τις
βαλκανικές εκκρεμότητες.

η οθωμανική Αυτοκρατορία είχε περίπου 340.000
στρατιώτες εκτός μάχης. ηταν το σκληρό προοίμιο
για τα ίσως 2.500.000 απωλειών που είχε συνο-
λικά η Αυτοκρατορία στην τελευταία φάση της
Ιστορίας της, από το 1911 έως το 1922.

Τα μικρά βαλκανικά κράτη και ειδικά η Βουλγαρία
δεν συνήλθαν ποτέ από την οικονομική αιμορρα-
γία του πολέμου αυτού.

�� ������
���
��������� ����µ�� 1912-13

Ελλάδα 470.000.000 φράγκα

Μαυροβούνιο 100.000.000 φράγκα

Σερβία 590.000.000 φράγκα

Βουλγαρία 1.300.000.000 φράγκα

� ��›�›� ��� ›µ ���µ��
���� �����
�������� ���›µ�


�������� Νεκροί
Θανόντες (ασθένειες)
Τραυματίες
������

14.000
20.000
50.000
84.000

�›���� Νεκροί και θανόντες
Τραυματίες
������

18.000
25.000
43.000

������ Νεκροί και θανόντες
Τραυματίες
������

5.000
23.000
28.000

����������� Νεκροί και θανόντες
Τραυματίες
������

3.000
7.000
10.000

���µ�����
������������

Νεκροί
Θανόντες (ασθένειες)
Τραυματίες
Αιχμαλωτισθέντες

50.000
75.000
100.000
115.000

(από τους οποίους
περίπου 30.000 πέθα-
ναν στην αιχμαλωσία,
οι 10.000 από αυτούς
σε ελληνικά στρατόπε-
δα αιχμαλώτων).

Page 81

ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΑ 81

ΥΠοΣηΜΕΙωΣEIΣ

1. Tα θωρηκτά τύπου «Δρεδνώτ» πήραν την ονομασία
τους από το βρετανικό πλοίο Dreadnought, που καθελκύ-
στηκε το 1906. O οπλισμός του αποτελείτο από πυροβόλα
μεγάλης διαμέτρου τοποθετημένων σε πύργους που μπο-
ρούσαν να στραφούν προς την κάθε πλευρά του πλοίου.
Mπορούσε λοιπόν να παρατάξει 8 ή 12 πυροβόλα έναντι

4 των παλαιότερων θωρηκτών (προ-δρεδνώτ). O τύπος
αυτός πλοίου έγινε η αιχμή του ναυτικού ανταγωνισμού
που προηγήθηκε του A' Παγκοσμίου Πολέμου.

2. Εφεδρικές στρατιωτικές μονάδες που συγκροτούνται
σε περίπτωση γενικής επιστράτευσης.

«������
� ��� �

��� ��� ��� ���µ��
��� ��� �� �
� �� ��� �
���
��µ���� �� ��������
�», ��µ���� µ� ������� ������.

Similer Documents