Download 33637837 Universul Ritualurilor Romanesti Studiu de Etnologie Si Folclor PDF

Title33637837 Universul Ritualurilor Romanesti Studiu de Etnologie Si Folclor
File Size1.1 MB
Total Pages82
Document Text Contents
Page 1

OTILIA POP – MICULI


UNIVERSUL RITUALURILOR
ROMÂNEŞTI

Page 2

2

Page 41

41

Păpărugă, rugă
Ia ieşi de ne udă
Cu găleata, leata

Peste toată gloata,
Cu olcuţa nouă
Plinuţă de rouă

Hoi, dodoloi
Dă-ne, Doamne, ploi.


b) al doilea tip cuprinde majoritatea covârşitoare a
textelor, fiind mai amplu. Această complexitate poetică
derivă din faptul că alături de versurile invocatorii, textul
aduce şi insistenţa asupra efectelor dorite şi aşteptate ale
ploii. O atare variantă este consemnată de către Dimitrie
Cantemir astfel: „Papaluga, escende caelos, aperi portas
demite pluvias, ut crescat frumentum, tritieum, milium”.
(Cantemir, Dimitrie, lucr. cit., p. 342)
În majoritatea textelor încadrate în această
categorie se face referire la abundenţa recoltei vegetale
sau prin extensie la cea din regnul animal.
În ceea ce priveşte „darul” pe care ceata de
colindătoare îl aşteaptă, unele texte îl amintesc în mod cu
totul sporadic. Astfel, în variantele olteneşti, gazda este
prevenită direct la sfârşitul cântecului.
În centrul Transilvaniei, pe alocuri, cântecul
paparudei se reduce numai la enumerarea darurilor
aşteptate asemenea urărilor ce încheie colindul piţărăilor.

Melodia ceremonială desfăşurată simultan cu
stropitul cu apă pe actanţi diferă de la o zonă la alta, fiind
în concordanţă cu caracterul jocului ce îi urmează.

Page 42

42

Ritmul este hexasilabic, existând însă şi tipare
octosilabice, ambele tipare fiind încadrate în sistemul
ritmic giustosilabic.


preluat din T. Mîrza – Folclor muzical din Bihor


preluat din E. Comişel – Folclor muzicalStructura sonoră cuprinde un nr. redus de sunete,
de la tritonii cu/fără pieni până la pentacordii/hexacordii.

Forma arhitectonică este fixă şi cuprinde unul
sau două rânduri melodice, foarte rar trei sau patru fraze
muzicale distincte cu structură motivică. Caracterul
melodiei este silabic.

Page 81

81

Page 82

82

Similer Documents