Download 179548705 Orice Femeie Poate David Reuben PDF PDF

Title179548705 Orice Femeie Poate David Reuben PDF
File Size7.8 MB
Total Pages374
Document Text Contents
Page 1

DAV11) RKUHliN este unul dintre cei cei mai renu­
miţi medici din Statele Unite şi specializat în psihia­
trie. Este absolvent al Facultăţii de Medicină a Uni­
versităţii din Illinois. A lucrat ca medic militar în
aviaţia americană. Ulterior, şi-a deschis un cabinet
particular. Este autorul multor best-seller-uri pe teme
de sex, sănătate şi nutriţie, între care şi Tot ce ai vrut să
ştii despre sex* (*Dar ţi-a fost teamă să întrebi), apărută
la editura Curtea Veche în 1999, ca şi a numeroase
articole.
Tot ce ai vrut să ştii despre sex a fost editată în 1969 şi
şi-a cîştigat imediat numeroşi admiratori. Apariţia ei
este unul dintre evenimentele care au marcat epoca
revoluţiei sexuale în Statele Unite şi a avut o mare in­
fluenţă asupra acestei mişcări. A ocupat primul loc în
topurile de carte din 51 de ţări şi a fost citită de mai
mult de 100 de milioane de oameni. Ea reflecta şi
îmbogăţea spiritul timpului său. Această carte cele­
bră l-a inspirat inclusiv pe Woody Allen, regizor cu
predispoziţie pentru subiectele şi dezbaterile de actu­
alitate. Filmul cu acelaşi titlu, Tot ce ai vrut să ştii
despre sex, este probabil cel mai celebru dintre filmele
lui — dacă se poate vorbi astfel despre un film al
unui regizor care are marele talent de a atrage mereu
o atenţie specială asupra creaţiilor sale.
Cartea de faţă, care se adresează în special femeilor,
dezbate problemele specifice cu care se confruntă
femeile, într-o manieră plină de umor şi sensibilitate
în acelaşi timp, cu o grijă remarcabilă faţă de cititoa­
rele sale.
De-a lungul carierei, dr. David Reuben a adus mereu
completări la scrierile sale anterioare. El s-a menţinut
mereu în actualitate prin munca sa susţinută — şi
prin grija permanentă de a le spune pacienţilor şi
cititorilor săi ce este mai bine pentru ei aici, astăzi,
cum pot ei să-şi îmbunătăţească viaţa.

Page 2

DR. DAVID REUBEN

orice femeie

împlinire în dragoste şi în sfera sexuală
pentru femei necăsătorite,

văduve, divorţate şi...
căsătorite

Traducere de
MANUELA RĂMUREANU

BUCUREŞTI, 2002

Page 187

Alegerea unui bărbat

Care este cel mai important lucru
pe care trebuie să-l fa că o fa tă dacă are de gînd
să găsească bărbatul potrivit?

Să înfrunte realitatea. în lumea modernă, lucrurile se
schimbă rapid, iar dacă are de gînd să obţină ceea ce-şi doreş­
te, o fată trebuie să se schimbe odată cu ele. Primul lucru de
care trebuie să-şi dea seama este că nu mai există Frontiera.
Oraşul din Vestul Sălbatic cu 150 de cowboy tînjind după
două dansatoare mai apare numai în unele reluări TV. Punc­
tul statistic de răscruce a fost atins în 1950, cînd, oficial, fe­
meile au început să depăşească din punct de vedere numeric
bărbaţii la grupa de vîrstă 20-64 ani. Timp de 200 de ani, fe­
meile şi sexul erau disponibile pe scară mică şi, din orice
punct de vedere, era o piaţă a celor care vindeau. Exista o gră­
madă de fete „drăguţe" care nu voiau să facă sex şi doar cîte-
va din „celălalt gen", care acceptau. în prezent, „noua liber­
tate sexuală" s-a instalat deja, iar peisajul este supraîncărcat
cu fete „drăguţe" care sînt dornice să facă sex în termeni ori-
cît de rezonabili (şi, adesea, nerezonabili). împotriva femeii
singure care doreşte să-şi găsească un bărbat pe care să-l ţină
pentru ea însăşi s-a pornit o maree socială. Dar obstacolele in­
terioare pot fi chiar mai teribile.

Care sînt obstacolele interioare?

Ele îmbracă forma atitudinilor emoţionale negative, care
pot interfera serios cu selectarea celui mai bun bărbat posibil.
Cea mai mare parte dintre ele au stat în adormire de cînd
mama le-a pus acolo cu cea mai bună intenţie cu ani în urmă.
Totul a început cu avertismentul şoptit — sau ţipat: „Să nu

Page 188

Vorbeşti niciodată cu străinii!" în drum spre şcoală, în drum
■>pie magazin, în drum spre parc, în drum spre plajă, mesajul
< i .i întotdeauna acelaşi: „Fereşte-te de străini!" Mama nu a
pronunţat niciodată motivele exacte, dar ideea a pătruns.
Mr,linii le făceau lucruri cumplite fetiţelor undeva între buric
yl genunchi. Cîteodată, o fată ajungea să tremure numai gîn-
dmdu-se la asta.

De fapt, era un sfat bun cînd era dat unei fetiţe de 6 ani,
pentru cazul în care un bărbat dintr-o maşină parcată pe
dreapta i-ar fi oferit dulciuri. Dar este un sfat foarte prost
i md fata are 20 de ani şi într-o după-amiază, un tînăr ferme-
i .Mor încearcă să înfiripe o cunoştinţă.

Mai există şi un alt „nu-nu" ascuns adînc în subconştient,
care mai tîrziu se poate ridica la suprafaţă pentru a aduce ne-
i .i/.uri. Este ideea demodată şi preţioasă potrivit căreia o fată
nu-i vorbeşte niciodată unui bărbat pînă cînd nu li s-a făcut
cunoştinţă în mod oficial. Regula se potriveşte frumoaselor
din Sud, care-i salută pe domnii ce vin în vizită la conacele
mari, de dinainte de Războiul Civil. Mai este de asemenea
| »otrivit pentru fiicele de regi care călătoresc incognito — sau
in vechile filme de televiziune, care prezintă aceleaşi eveni­
mente. Dar pentru o femeie care doreşte să găsească un băr­
bat, ideea este otravă pură. Fiecare bărbat din lume este un
•.trăin pentru orice tînără pînă cînd ea îl cunoaşte. Sau după
rum se spune în Vestul îndepărtat: „Un străin nu este decît un
prieten pe care nu l-ai cunoscut încă." Fata care are reticenţe
din cauza acestor concepte arhaice şi nerealiste îşi îngreunea­
ză mult viaţa încă de la început. în zilele noastre, bărbaţii şi
lemeile se întîlnesc, de obicei, din întîmplare. Societatea de
.i/,i este prea mobilă, prea flexibilă pentru ca o femeie să
poată face o selecţie rezonabilă în rîndul bărbaţilor care se
numără printre prietenii şi cunoştinţele ei. A insista în sensul
unei prezentări oficiale, într-un cadru adecvat, nu garantează
decît vîrste avansate petrecute în singurătate.

Dar cum se poate proteja o fa tă de situaţiile neplăcute?

în cea mai mare parte a timpului, folosindu-şi bunul-simţ.
betele se pot confrunta cu situaţii neplăcute pe o scară foarte

A legerea u n u i bărbat 193

Page 373Page 374

Cuprins

Mulţumiri ............................................................................. 5

1. Femeia izolată în plan sexual ......................................... 9
2. Mituri ale sexualităţii fem inine...................................... 34
3. Alte mituri ale sexualităţii fem inine.............................. 54
4. Cum a dobîndit sexul o proastă reputaţie................... 73
5. Femeia care nu a fost niciodată m ăritată..................... 96
6. Femeia divorţată ................................................................114
7. Nu mi se poate întîmpla tocmai mie ............................133
8. Abisuri nesfîrşite sau

Bărbaţii au şi ei problemele l o r ...................................... 159
9. Alegerea unui bărbat ........................................................192

10. Pasul urm ător...................................................................... 220
11. Căsătoria ...............................................................................246
12. Alternative la căsătorie..................................................... 276
13. Văduvele au probleme ap arte .........................................301
14. Secrete ale sexualităţii masculine .................................. 327
15. Femeile căsătorite, dar izolate în plan sex u a l.............358

Similer Documents