Download -- Dünya Dinleri Sözlüğü-John Alexander Hammerton , Mee Arthur PDF

Title-- Dünya Dinleri Sözlüğü-John Alexander Hammerton , Mee Arthur
File Size2.6 MB
Total Pages368
Document Text Contents
Page 2

DÜNYA DİNLERİ

SÖZLÜ GÜ

John Alexander HAMMERTON
Arthur MEE

Çeviri
Arıcan Uysal-Anaca Uysal

Page 368

J O H N A L E X A N D E R H A M M E RT O N -A RT H U R M E E

Dipnot 30: Kuran'a göre, Meryem'e Arap Hristiyanları tara­
fından Tanrı olarak tapılıyordu.

Dipnot 3 1 : 2. sure, 1 74. ayete göre yenilecek hayvanlar öl­
dürülmeden önce 'Bismillah' (harfiyen , "Allah'ın adı ile" vb.)
denmesi gerekir.

368

Similer Documents